اقدامات کرونایى ترکیه بعد از شروع فعالیت گردشگری 

به گزارش خبرگزارى آناتولى در مصاحبه خصوصى با حسین بارانر دبیر کل اتحادیه آژانس هاى مسافرتى ، در رابطه با دوران گردشگرى بعد کرونا گفته مى شود که اقدامات لازمه براى مقابله با کرونا در ترکیه انجام شده است. این امر باعث  افزایش تضمیین حوزه گردشگرى ترکیه شده است .

بارانر در ادامه گفتگوهایش گفت که با توجه به تاثیرات جهانى کرونا ،به خصوص در صنعت گردشگرى با شروع بازگشتن به حالت عادى ، اقداماتى نیز در رابطه با بازگردانى گردشگرى به حالت عادى آغاز می شود.

و براى شروع همکارى ترکیه با شرکت هاى مسافرتى آلمان و روسیه ادامه پیدا کرد.

اقدامات کرونایى ترکیه
اقدامات کرونایى ترکیه

ایشان اضافه کرد امیدواریم بازارهاى آلمان و روسیه دوباره رونق پیدا کند. نمایندگان آژانس هاى گردشگرى خارجى با اقداماتى که براى پیشگیرى از کرونا در ترکیه انجام شده است، موافقت کرده اند .

اقدامات پیشگیرانه ترکیه در مقابل کرونا

به گفته او این اقدامات صورت گرفته شده در رابطه با کرونا در ترکیه بسیار موفق بوده اند. و وزارت فرهنگ و گردشگرى در این زمینه همکارى تاثیر گزارى کرده اند. کشور ترکیه با اقدامات  پیشگیرانه و کادر درمانى فعال توانسته توجه کشور هاى اروپایى را جلب خود کند .

وى در پایان گفت با توجه به اقداماتى که هتل ها و شرکتهاى مسافرتى از شروع کرونا تا بحال انجام داده اند، اروپا امروز ترکیه را تشویق میکند. به دلیل عملکرد درست ترکیه در مقابل پیشگیرى از ویروس کرونا. و معتقند تمام این پوشش ها در زمینه ى گردشگرى نتیجه خواهد داد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید