تاریخ و تمدن شهرهاى زیر زمینى کاپادوکیا ترکیه – شهر بالن ها

کاپادوکیا ترکیه بخش تاریخى و پهناورى است که امروزه در ترکیه مرکزى واقع شده است. و به دلیل ارزش هاى باستانى و تاریخى توریستى ترین بخش استان نوشهیر ترکیه فعلى را در بر مى گیرد. و هیجان انگیزترین بخش شهر کاپادوکیا شهر زیرزمینى درینکویو است .

کاپادوکیا ترکیه
کاپادوکیا ترکیه

در شهر کاپادوکیا حدود ٣۶شهر زیر زمینى قرار دارد. که بزرگترین آنها شهر زیر زمینى کایمالى و عمیق ترین آنها شهر درینکویو است. که عمقى حدود ٨٠متر قرار دارد.

شهر زیرزمینی درینکویو یکی از شهرهای زیرزمینی کاپادوکیا ترکیه

یکى از اصلى ترین شهرهاى زیر زمینى این منطقه که در دنیا مانند ندارد، شهر درینکویو است. این شهر داراى ٨طبقه با عمقى ٨٠متر زیر زمین قرار دارد. که قدمت آن به حدود ٢٨٠٠سال پیش بر مى گردد. و به زمان امپراتورى ماد مرتبط مى شود.

کاپادوکیا ترکیه
کاپادوکیا ترکیه

درینکویو توسط یک تونل ٨کیلومترى به شهر زیر زمینى دیگرى به نام کایمالى وصل مى شود. که این نشانگر این است که در آن دوران بین تمدن هاى مختلف همکارى و ارتباط وجود داشت.

شهر زیرزمینی کایمالی

یکی از شهرهای زیرزمینی کاپادوکیا ترکیه ، شهر زیر زمینى کایمالى که در زیر تپه اى به نام ارگ کایمالى واقع است. که در سال ١٩۶۴براى بازدید عموم باز شد. اما تنها ۴طبقه آن مورد استفاده و بازدید است. یکى از خصوصیات این شهر طراحى زیباى آن در قسمت ورودى شهر است.

و تنها یک در سنگى دارد. که از داخل باز مى شود. و از بیرون امکان باز شدن در ندارد. این شهر براى در امان ماندن مردم و دام هایشان بنا شده است. تا در زمان جنگ به آنها پناه دهند .

در همه طبقه ها پله هاى تو در تو ،اتاقهایى با آشپزخانه و محل هایى براى نگهدارى خوراکى و نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است. به طورى که هوا در آن در گردش باشد. و با کمبود اکسیژن مواجه نشوند.

ساختار کاپادوکیا ترکیه
ساختار کاپادوکیا ترکیه
به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید