مراسم قدردانی و تجلیل ایتالیا از کادر پزشکی ترکیه در استانبول 

در زمانى که بیمارى کرونا کشورها را در مى نوردید، ایتالیا هم از این تهاجم بى بهره نماند. شیوع بسیار سریع بیمارى در این کشور مقامات این کشور را با خطرى جدى و نگرانی مواجه کرد. که حتى مسئولین کشور اظهار کردند که تمامى درآمد دولت را براى دفاع از مردم در برابر این بیمارى هزینه خواهند کرد.

ایتالیا از کشورهایى بود که در جریان انتشار ویروس کرونا ، با بحران شدید مواجه شد. که با کمک هاى بى دریغ کشور ترکیه توانست این بحران را در کنترل گیرد. این روزها که مصادف بود با هفتاد و چهارمین تاسیس جمهورى ایتالیا، سر کنسول ایتالیا انجمن صنایع بازرگانى دبیرستان غیر انتفاعى ایتالیا و شرکتهاى ایتالیایى که در ترکیه فعال هستند، با همکارى هم جهت قدردانى و تجلیل از زحمات و کمک رسانى بى شائبه ى کادر پزشکى ترکیه ، مهمانى نهار ترتیب دادند .

النا اسکاوبى سرکنسول ایتالیا در این مهمانى اذعان  داشت که یارى رسانى هاى بى دریغ کادر پزشکى ترکیه ، در مقابله با بیمارى کرونا باعث شد که کشورش از این بحران عبور کند. هرچند که متحمل خسارت و دادن قربانى زیاد شدیم. و ما همیشه به یاد خواهیم داشت که ترکیه محبت هایش را از کشورمان دریغ نکرد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید