قانون وراثت در ترکیه

قانون وراثت شهروندان ترکیه

اصلاحیه جدید قانون شماره ۴۷۲۱ قانون مدنی ترکیه به عنوان منبع اصلی قانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه مورد قبول می باشد.

مورث از لحظه فوتش، کلیه ی ترکه ی خود شامل اموال، طلب ها و بدهی هایش را به ورثه قانونی و ورثه وصیت شده انتقال می دهد.

اگر متوفی قبل از فوتش وصیتنامه ای را به صورت قانونی تنظیم کرده و ورثه جدیدی را به وراث قانونی خود طبق این وصیتنامه اعلام نماید، به آنها وراث وصیت شده گفته می شود.

وراث قانونی نیز به اشخاصی گفته می شود که با متوفی رابطه خونی داشته. و به صورت ذاتی ارث به این اشخاص انتقال داده می شود.

طبق ماده ۵۰۶ قانون شماره ۴۷۲۱ ، سهم هریک از وارثین با توجه به وابستگی این شخص با متوفی مشخص شده است. که به هیچ عنوان سهم هایی که به این افراد تعلق می گیرد، قابل تغییر نمی باشد.

در صورتیکه متوفی هیچ وابسته ی خونی نداشته باشد، کل اموالش به همسر در قید حیات می رسد.

کلیه فرزندان به صورت مساوی از متوفی ارث می برند. اگر متوفی فرزندی داشته باشد که قبل از او فوت شده، ارث به فرزندان آن می رسد.

تضمین سرمایه شما در ترکیه از نقطه نظر قانون وراثت ترکیه

وضعیت حقوقی اموال غیر منقول فرد خارجی در صورت فوت وی وراث این شخص ملزم به انحصار وراثت از محاکم ترکیه می باشند.

برای انحصار وراثت فرد خارجی در ترکیه، باید به دفاتر اسناد رسمی (NOTER) در ترکیه مراجعه شود.

ماده ۴۳: ” دعوی مربوط به ارث، براساس آخرین آدرس رسمی یا اقامتگاه شخص متوفی رسیدگی می شود. و در صورت عدم اقامت شخص متوفی در ترکیه، از دادگاه محلی منطقه ای که اموال غیر منقول در آن قرار دارد، رسیدگی صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت درخواست دعوی ارث برای افراد غیر شهروند (خارجیان مقیم) در محاکم ترکیه

جهت مراجعه و درخواست دعوی وراثت به دادگاه محلی آخرین اقامت متوفی مدارکی مورد نیاز است. از جمله این مدارک می توان به مدارک مربوط به فوت متوفی از جمله برگه فوت، گزارش پزشکی قانونی، گزارش دادستانی و گزارش بیمارستان اشاره کرد.

در صورت تکمیل بودن مدارک ذکر شده، یک گزارش رسمی از اداره اسناد و املاک مربوط به اموال غیر منقول متوفی و یک گزارش از دادگستری، مبنی بر اثبات وارثین شخص متوفی در ترکیه، که به تأیید وزارت امور خارجه و کنسولگری مربوط به تابعیت شخص رسیده است، جهت صدور حکم توسط محاکم قضایی ترکیه کافی می باشد.

ارتباط با واتساپ
1
سلام
برای ارتباط با مشاور گلوبال کادرو از طریق واتساپ بر روی آیکون پایین کلیک کنید