ترکیه به کدام دریاها راه دارد؟

ترکیه از سه طرف به دریا راه دارد. دریای سیاه، دریای مرمره، دریای اژه و مدیترانه از طریق دو تنگه بسفر و داردانل به دریاهای آزاد مرتبط می‌شوند و از لحاظ جغرافیایی موقعیت مناسبی به این کشور می‌دهند.

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید