سؤالاتی در مورد شهروندی اعضای خانواده

سوال: آیا با اخذ شهروندی برای سرپرست خانواده، سایر اعضای خانواده هم شهروند ترکیه می شوند؟

پاسخ: بله سرپرست خانواده، همسر و تمام فرزندان زیر ۱۸ سال وی (اتمام ۱۷ سال و شروع ۱۸ سالگی) شهروندی دریافت می کنند.

سؤال: ملاک عمل در محاسبه ی ۱۸ سال قانونی فرزندان، تاریخ درخواست درخواست یا تاریخ تأیید می باشد؟

پاسخ: ملاک محاسبه ی سن قانونی تاریخ تأیید اخذ شهروندی می باشد. لذا لازم است متقاضیانی که دارای فرزندی در آستانه ی اتمام ۱۷ سال هستند، حداقل ۴ ماه زمان برای تأیید درخواست را در نظر داشته باشند.

سوال: من فرزند ناسالم (معلول) بالای ۱۸ سال دارم؟ در مورد وضعیت او چطور؟

پاسخ: فرزند شما که قادر به مراقبت از خود نیست، از طریق والدین خود می تواند با ارائه اسناد و مدارک معتبر و ثابت کردن وضعیت فرزند، شهروندی ترکیه را دریافت کند.

سوال: آیا مادر و پدرم نیز در ترکیه شهروندی دریافت خواهند کرد؟ در مورد فرزند بالای ۱۸ سال چطور؟

پاسخ: تنها فرزندان زیر ۱۸ سال امکان دریافت شهروندی تحت یک پرونده را دارند. اما بستگان درجه یک، مانند پدر و مادر و فرزندان بالای ۱۸ سال اقامت دائم به تبع داشتن خویشاوند درجه یک دارای شهروندی ترکیه را دریافت می کنند.

سوال: آیا در صورت پذیرش شهروندی ترکیه، خدمت سربازی برای فرزندان ذکور در ترکیه نیز الزامی است؟

پاسخ: براساس قانون اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری، فرزندان ذکور و اناث که زیر ۱۸ سال باشند، به تبع سرپرست خانوار و همسر نیز شهروندی دریافت می کنند. به طور طبیعی در هر دو کشور، خدمت سربازی در ایران و ترکیه، جداگانه بوده و طبق قانون هرکدام از کشورها جداگانه با وی رفتار می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید