راههاى درآمدزایی در استانبول

طریق سرمایه گذارى و ثبت شرکت در ترکیه

بهترین و مطمئن ترین راه براى کسب درآمد و اشتغال در ترکیه ، سرمایه گذارى است .

معمولا با سرمایه گذارى در همه جاى دنیا شما مى توانید اشتغال زایى کنید. و در کشور ترکیه مى توانید از طریق آن، اقامت کارى ترکیه گرفته و زندگى کنید .
براى سرمایه گذارى و اشتغال زایى در کشور ترکیه باید از مشاوران مجرب کمک بگیرید .

داشتن شغل قانونى در ترکیه

شما مى توانید از شرکت هاى ترک درخواست کار کنید. و رزومه خود را برایشان ارسال کنید. و اگر تخصص شما مورد نیاز باشد، شما را براى مصاحبه دعوت مى کنند. در صورتى که حرفه و تخصص شما نیاز آن ها باشد، شما را استخدام مى کنند. و بعد از انتخاب با شما یک قرارداد کارى نوشته مى شود. و ویزای کاری برای شما صادر می شود که از سفارت ترکیه در ایران گرفته و با ویزای کاری وارد ترکیه می شوید.

درآمدزایی در استانبول
درآمدزایی در استانبول

اشتغال غیر قانونى در ترکیه (شغل سیاه)

بیشتر افرادى که در ترکیه اقامت دارند، به این شکل مشغول به کار هستند که کارفرما آن ها را استخدام مى کند، ولى قرارداد یا نامه اى ارائه نمى دهد. و این کار غیرقانونى است. چون در قانون کشور ترکیه کارفرما براى استخدام هریک کارمند خارجى موظف است ۵کارمند ترک را استخدام کند.

به همین دلیل کارفرماها زیاد تمایل ندارند که افراد غیر ترک استخدام کنند. در این حالت چون قراردادى بین شما و کارفرما امضا نشده، راحتتر حقتان را ضایع مى کنند. و شما حق اعتراض و شکایت از کارفرما را ندارید. و اگر این کار را بکنید حق و حقوقى تعلق نمیگیرد. و کارتان را از دست مى دهید. این نوع کارها درآمدهاى پایینى دارد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید