اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

سیر تحولی قوانین شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

قبل از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، شرایط اخذ شهروندی ترکیه به صورت زیر بوده است:

الف) سرمایه گذاری ثابت حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و کسب گواهی انطباق (TSE) صادره ، توسط وزارت صنعت و فناوری

ب) خرید ملکی غیر منقول به ارزش حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا  معادل ارز خارجی و انتقال سند در سازمان ثبت اسناد املاک ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت ۳ سال به شرط صدور گواهی انطباق توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه

ج) ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ شهروند ترک، با تأیید وزارت “خانواده، کار و خدمات اجتماعی” ترکیه

د) سپرده بانکی با حداقل مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر در یکی از بانک های دولتی یا غیر دولتی ترکیه به شرط تعهد به نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی تأیید صادره از سوی شورای عالی نظارت بر بانک های ترکیه (BDDK)

ه) خرید یکی از اوراق های مشتقه دولتی به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر به شرط عدم واگذاری به مدت ۳ سال و کسب گواهی انطباق صادره توسط وزارت دارایی و خزانه داری ترکیه

و) خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا، در صندوق سرمایه گذاری اموال غیر منقول یا صندوق سرمایه گذاری مشارکت در کارآفرینی به مدت ۳ سال با تأیید شورای نظارت بر بازار سرمایه

قانون جدید شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

اما در تاریخ ۲۲/۰۹/ ۲۰۱۸ (۳۱شهریور ۱۳۹۷) قانون دیگری در مورد شهروندی از طریق سرمایه گذاری در کشور ترکیه وضع گردید.

که طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی می توانند شهروندی ترکیه را در شرایط استثنایی و ویژه ای به دست آورند.

در تاریخ ۲۲/۰۹/ ۲۰۱۸ و با حکم ریاست جمهوری ترکیه مقررات اصلاحی جدید در مورد مقادیر مندرج در ماده ۲۰ مقرره در اجرای این قانون آورده شده است.

الف) سرمایه گذاری ثابت حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و کسب تأییدیه از سازمان نظارت بر استانداردهای ترکیه (TSE) صادره، توسط وزارت “صنعت و فناوری”

ب) خرید املاک غیر منقول به ارزش حداقل ۲۵۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و انتقال سند در سازمان ثبت اسناد املاک ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت ۳ سال به شرط تأیید توسط وزارت “محیط زیست و شهرسازی” ترکیه

ج) ایجاد اشتغال برای ۵۰ شهروند ترک، با تأیید وزارت “خانواده، کار و خدمات اجتماعی” ترکیه

د) سپرده بانکی با حداقل مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ارزی آن در یکی از بانک های دولتی یا غیر دولتی ترکیه به شرط تعهد به نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی تأیید صادره از سوی “سازمان نظارت بر بانک های ترکیه (BDDK)”

ه) خرید یکی از اوراق مشتقه دولتی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ دلار امریکا یا معادل ارزی آن به شرط عدم واگذاری به مدت ۳ سال و کسب گواهی انطباق صادره توسط وزارت “دارایی و خزانه داری” ترکیه

و) خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل ارزی آن، در صندوق سرمایه گذاری اموال غیر منقول یا صندوق سرمایه گذاری مشارکت در کارآفرینی به مدت ۳ سال با تأیید “شورای نظارت بر بازار سرمایه”

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید