تهیه رونوشت برابر اصل شده سند ازدواج بین المللی با تأیید دارالترجمه گلوبال کادرو و نوتر

دفترچه ازدواج بین المللی به ۱۲ زبان ترجمه شده است. و می توان از آن در کشورهای دیگر هم استفاده کرد.

بعد از ثبت ازدواج در ترکیه، سند یا همان دفترچه عقد ترکیه در یک نسخه به صورت سند رسمی از طرف شهرداری برای زوجین صادر می شود.

بدیهی است جهت ارائه به هر ارگان یا سازمانی، به یک رونوشت برابر اصل و تأییدیه برای آن کشور نیاز هست. این رونوشت باید حتما در کشور ترکیه تهیه شود.

برای این کار دفترچه عقد در دارالترجمه رسمی به هر زبانی که مدنظر زوجین است، ترجمه می شود. سپس به تأیید نوتر رسیده. و برای کشور مقصد و مربوطه در فرمانداری آپوستیل می شود.

مهر آپوستیل مهری بین المللی است که در اکثر کشورها مورد قبول است و مدرک ترجمه شده ای که این مهر را دارد، در این کشورها قابل استفاده می باشد. در این صورت میتوان با خیالی راحت از این سند ازدواج در هر کشوری بدون مشکل استفاده کرد.

مؤسسه گلوبال کادرو در صورت نیاز شما، از سند ازدواجتان رونوشت تهیه کرده و به دلیل اینکه مترجمین ما مترجمین رسمی امضا دارا هستند، سند ازدواج بین الملل ترجمه شده را امضا کرده و تأییدیه نوتر را نیز برای شما می گیرند.

همچنین مهر آپوستیل را نیز از اداره والیلیک برای شما می گیرند. البته این خدمات جدای از خدمات ثبت ازدواج در ترکیه می باشد و برای کسانی است که کشورشان به رونوشت سند ازدواج نیاز دارد و هزینه آن جدا از هزینه ثبت عقد بین الملل می باشد.

مؤسسه گلوبال کادرو از ابتدا تا انتهای انجام عقد بین المللی همراه شماست و در تمامی مراحل برای تهیه مدارک مورد نیاز شما را راهنمایی کرده و در صورت نیاز تهیه رونوشت برابر اصل، آن را برای شما تهیه کرده و تأییدیه های لازم را می گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید