شرایط و نحوه اخذ کردیت کارت در ترکیه (Creadit Card)

اخذ کردیت کارت در ترکیه کردیت کارت چیست؟ در ایران از طریق کارت های عابر بانک و اینترنت خرید اینترنتی انجام می گیرد. و این موضوعی شناخته شده می باشد.اما در سیستم بانکی جهانی، همه عابر بانک های [...]

افتتاح حساب در ترکیه برای خارجیان

افتتاح حساب بانکی در ترکیه بانک های هر کشور، تحت نظر بانک مرکزی آن کشور فعالیت می کنند. در کشور ترکیه نیز بانک ها باید طبق قوانین BDDK (سازمان نظارت بر بانک ها) فعالیت کنند. این بانک ها حتی اگر [...]

قوانین ثبت شرکت در ترکیه و مراحل انجام آن

</div قوانین حاکم بر ثبت شرکت در ترکیه سوالی که بیشتر مراجعه کنندگان گلوبال کادرو در مشاوره های حضوری در مورد ثبت شرکت در ترکیه میپرسند این است که مطابق قانون تجارت ترکیه، نکات مهم در تأسیس [...]