انواع پلاک خودرو در ترکیه

پلاک خودرو در ترکیه به شکل مستطیل مى باشد. یک طرف ، سمت چپ پلاک به رنگ آبى است. (نمایندگى از اتحادیه گمرکى اروپا است).

پلاک هاى کشور ترکیه با دو حرف TRکه مخفف جمهورى ترکیه است، از سمت چپ شروع مى شود. یک عدد دو رقمى که خودرو در آن پلاک شده است، قرار دارد.

به طور نمونه عدد ۳۴ متعلق به شهر استانبول مى باشد. بعد از عدد دورقمى ،دو یا سه حرف از حروف انگلیسى بکار گرفته شده است. و بعد از حروف، یک عدد سه یا چهار رقمى در آن درج مى شود. به طور نمونه TR34ABF123به این ترتیب مى باشد.

شماره پلاک در ترکیه
شماره پلاک در ترکیه

رنگ پلاک خودرو در ترکیه

رنگ متن و زمینه پلاک خودرو به دولتى یا شخصى بودن آن بستگى دارد. در کشور ترکیه پلاک خودرو رئیس جمهور زمینه ى طلایى و وسط آن دایره قرمز رنگ دارد. بدون کد و شماره است.

وسایل نقلیه شخصى، نظامى ،تاکسى ها داراى پلاک هایى با زمینه سفید و شماره اى مشکى رنگ هستند. پلاک خودروهاى دولت هاى استانى و روساى دانشگاه ها زمینه اى سفید با شماره اى قرمز رنگ دارند.

پلاک خودروهاى سازمان ملل داراى زمینه اى سفید با شماره اى آبى رنگ هستند. پلاک هاى خودروهاى دیپلمات زمینه اى سفید با شماره اى سبز رنگ دارند.

در کشور ترکیه پلاک خودروهاى پلیس داراى زمینه اى آبى با شماره سفید هستند. پلاک خودروهاى اعضاى کمیسیون مجلس ،مقامات ،کابینه و ارتش و بعضى از معاونان با زمینه ى قرمز و با شماره زردرنگ هستند.

خودروهایى که داراى پلاک با زمینه ى مشکى با شماره سفید مربوط به وسایل نقلیه رسمى متعلق به دولت ها و ادارات دولتى و وسایل شخصى پیش از سال ١٩۶٢هستند. در آخر یک پلاک رند و موقت به رنگ زرد با شماره هاى مشکى وجود دارد .

پلاک خودرو خارجیان در ترکیه

بعد از خرید خودرو در ترکیه ، باید برای تعویض پلاک اقدام نمایید. که باید ابتدا از سایت ترافیک ترکیه وقت گرفته و با مدارک مورد نیاز مانند پاسپورت ، کدمالیاتی و آدرس ثبتی به اداره پلیس رفته و نسبت به تعویض پلاک اقدام نمایید. پلاک خودرو افراد خارجی در ترکیه دارای حرف M می باشد. که نشان دهنده پلاک خودرو خارجیان می باشد.

خرید خودرو در ترکیه
خرید خودرو در ترکیه
3/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید