چرا بهتر است موسسه ثبت ازدواج بین المللی حتما دارالترجمه رسمی هم باشد؟

ترجمه مدارک شما از اساسی ترین مباحثی است که ممکن است پروسه ازدواج شما را با مشکل مواجه کند. چرا که مترجم مدارک ازدواج در ترکیه بایستی آشنایی کامل به فرمت مدارک در شهرداری ها ی ترکیه و نوع مدارک صادره از هر کشور باشد .

اهمیت ترجمه مدارک و لزوم توجه به فرمت های مورد قبول ، بویژه در مورد شهروندان کشورهای غیر از ایران ،بیش از ایرانیان نمودار میشود .چرا که رعایت فرمتهای مورد قبول برای ادارات ازدواج نیاز به تجربه مترجم ویژه ازدواج می باشد و از این حیث موسسه گلوبال کادرو با توجه به قدمت و تجربه خود که بالاترین آمار از نظر مراجعه شهروندان کشورهای مختلف را دارد منحصر بفرد است. و مترجمین این موسسه به  پروسه های قانونی تایید رسمی در ایران و ترکیه اشراف دارند مدارک را به درستی ارائه می نمایند.

در دارالترجمه رسمی گلوبال کادرو مترجمین صاحب امضا  هر هفته دسته کم مدارک ۴ زوج را ترجمه میکنند و به ثبت می رسانند و کاملا با چگونگی ترجمه مدارک ازدواج آشنا هستند. از اینرو مترجمین رسمی نقش مهمی در سرعت و دقت کار ثبت ازدواج شما خواهند داشت که گلوبال کادرو در آن نیز سرآمد است.مدارکی که بسته به کارشناسی پرونده شما لازم است در ترکیه ترجمه بشود کاملا مطابق با قواعد و مقررات در شهرداری ها توسط دارالترجمه گلوبال کادرو انجام میشود همانگونه که در تصویر فوق می بینید همه مدارک توسط خود موسسه گلوبال کادرو مهر و امضا می شود و مانند سایر موسسات واسطه نیست.

از آنجائیکه کلیه مراحل ترجمه و تایید مدارک توسط خود موسسه انجام میشود تنها ارائه تصاویر مدارک توسط شما از طریق پرونده آنلاین کافی بوده و قبل از اینکه شما وارد ترکیه بشوید مدارک موردنیاز برای ترجمه به انجام رسیده و در وقت و زمان اقامت شما در ترکیه صرفه جویی شده و هزینه های اقامتی کمتری را خواهید داشت. از این جهت مراجعه حضوری و استفاده از مشاوره های حضوری و تشکیل پرونده قبل از سفر و ارائه تصویر مدارک شما اهمیت دارد.

گرچه تحویل مدارک اولیه که در اکثر موارد پاسپورت و گواهی تولد یا شناسنامه شماست کافی خواهد بود اما در صورت اقامت یکی از زوجین در ایران ارائه اصل مدارک شما در روز مراجعه حضوری به دفاتر ما و رویت اصل آن مد نظر می باشد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید